Zababa-šuma-iddina

z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Podle seznamu babylónských králů je Zababa-šuma-iddina (1157 př. N.l.) posledním kassitským vládcem Babylónu před invazí Elamitů . Není doložen žádnými soudobými písemnými dokumenty, takže pravděpodobně vládl jen velmi krátce. Předpokládá se, že nesouvisel s předchozí dynastií a že invaze Elamitů pod Šutruk-Nahhunte , která byla vdaná za dceru Meli-Šipak , mohla pomstít výpověď jeho příbuzného Marduk-apla-iddiny I. V dopise, který je nyní v Berlíně, Šutruk-Nahhunte jmény ho syn Hittite , ohavnost na Babylon, který sedí na trůnu na úkor Babylon.

literatura

  • JA Brinkman: Materiály a studie pro historii Kassite . Svazek I, Chicago 1976.

Individuální důkazy

  1. Daniel T. Potts, Elamites a Kassites v Perském zálivu. Journal of Near Eastern Studies 65/2, 2006, 118
  2. Daniel T. Potts, Elamites a Kassites v Perském zálivu. Journal of Near Eastern Studies 65/2, 2006, 118, poznámka 39